Във връзка със седмицата на четенето възпитаниците на ОУ "Васил Левски" гр Кнежа - Виктория Добрева, Виктория Миловска и Мария Тачева от VI А клас с класен ръководител - г-жа Ваня Иванова и възпитател - г-жа Таня Цекова посетиха ДГ "Мечо Пух" гр. Кнежа

Във връзка със седмицата на четенето възпитаниците на ОУ "Васил Левски" гр Кнежа -  Виктория Добрева, Виктория Миловска и Мария Тачева от VI А клас с класен ръководител - г-жа Ваня Иванова и възпитател - г-жа Таня Цекова посетиха ДГ "Мечо Пух" гр. Кнежа

Във връзка със седмицата на четенето възпитаниците на ОУ "Васил Левски" гр Кнежа - Виктория Добрева, Виктория Миловска и Мария Тачева от VI А клас с класен ръководител - г-жа Ваня Иванова и възпитател - г-жа Таня Цекова посетиха ДГ "Мечо Пух" гр. Кнежа