Четвърта възрастова група "Калинки"

Четвърта възрастова група "Калинки"

Четвърта възрастова група "Калинки"

Атмосферата в групата е приятна, добронамерена и творческа, което предполага максимална изява на възможностите на всяко едно дете. За децата от групата се грижат:

Екип:

Силвия Горанова - ст. учител

Цветана Томова- ст. учител 

 Ивалина Велкова - пом. възпитател