Прием в Детска градина "Мечо Пух"

Постъпването на децата в Детската градина" Мечо Пух" се осъществява целогодишно при наличието на свободни места.

При постъпване в детската градина се представят следните документи и изследвания, необходими за започване на  детска градина:

·       Писмено заявление до директора и пакет от декларации;

·       медицинско свидетелство със следните изисквания :

-       чревен кабинет ;

-       преглед от личен лекар ;

·       здравен картон и имунизационен паспорт ;

·       ксерокопие от акта за раждане ;

 При постъпване в яслената група към детската градина се представят следните документи и изследвания, необходими за започване на  детска градина:

  • Писмено заявление до директора и пакет от декларации;
  • медицинско свидетелство със следните изисквания :

-       чревен кабинет ;

-       преглед от личен лекар ;

  • здравен картон и имунизационен паспорт ;
  • ксерокопие от акта за раждане ;
  • изследване за Васерман на единия от родителите.