Втора възрастова група "Мики Маус"

Втора възрастова група "Мики Маус"

Втора възрастова група "Мики Маус"

Осигурена е възможност за пълно разгръщане на детския потенциал в съответствие с възрастта, потребностите и интересите на децата.

  Изградена е позитивна среда за осигуряване на физически, психически и емоционален комфорт на всяко дете, допринасяща за интелектуалното, емоционалното  и личностното му  развитие, социална компетентност и подготовка за училище.

 В групата са организирани допълнителни дейности в подкрепа на интересите, способности и умения на децата. Обособени са кътове за игра в които децата да се забавляват.

   Учители на групата са:

г-жа Бисерка Реселчанска-Церковска

г-жа Цецка Горнишка