Групи

Яслена група "Смехорани"

Яслена група "Смехорани"

В яслена група" Смехорани" се възпитават и отглеждат деца на възраст 1г. до 3г.Те са малки, палави смехоранковци и обичат много да играят,танцуват,рисуват и пеят.

Научи повече
Четвърта възрастова група "Калинки"

Четвърта възрастова група "Калинки"

Групата се състои от 22 деца на възраст от 5-6 г.

Научи повече

Първа възрастова група "Палави мечета"

В нея се възпитават и обучават деца на 3-4г.

Научи повече
Втора възрастова група "Мики Маус"

Втора възрастова група "Мики Маус"

В нея се обучават 4-5 г. деца. Създадени са условия за активно участие на децата в образователния процес чрез прилагане на иновативни методи, средства и похвати.

Научи повече
Трета възрастова  група "Пчеличка"

Трета възрастова група "Пчеличка"

Изградена е позитивна среда за осигуряване на физически, психически и емоционален комфорт на всяко дете

Научи повече