Яслена група "Смехорани"

Яслена група "Смехорани"

Яслена група "Смехорани"

За тях се грижат с много внимание и любов мед. сестра Стела Христова и пом. възпитател Валентина Главненска.

Тук  децата се учат на лична хигиена, хигиена на храненето, тоалетни навици и много други полезни и забавни занимания.